T I M E S

Home jasper

De bouw is continue aan het veranderen; mensen in de bouw moeten dus mee veranderen. Opdrachtgevers worden steeds kritischer en verwachten het beste product tegen de laagste kosten. Bouwbedrijven willen een goed product neerzetten en zijn continu bezig om een project zo efficiënt mogelijk te realiseren. Dit kan niet zonder goede werknemers op wie ze kunnen vertrouwen.

Times is een organisatie die bedrijven, overheid en onderwijs helpt om deze uitdagingen aan te pakken. Actief in Nederland, Turkije en België heeft Times een uitgebreide ervaring in het opzetten van opleidingsbedrijven en certificeringprocessen, in detachering en in het bij- en omscholing van oudere werknemers.

De successen liggen op het vlak van samenwerking en vertrouwen. Times (en haar voorgangers) hebben dit in de afgelopen 30 jaar ruim laten zien.

 Klik hier voor meer informatie over: